Dankó Katalin (1952-2021)

2021, augusztus 19 - 10:47
Életének 69. évében 2021. augusztus 9-én elhunyt Dankó Katalin, a Debreceni Egyetem Belgyógyászati Intézetének professzora.

Prof. Dr. Dankó Katalin 1952. december 2-án született Nyíregyházán.


1971-ben a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnáziumban érettségizett. 1977-ben végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen és az akkori III. sz. Belgyógyászati Klinikán kezdte meg munkáját, majd az annak utódaként működő Belgyógyászati Klinika C épületében dolgozott haláláig. A Klinikai Immunológiai Tanszék társprofesszora volt. 


1982-ban belgyógyászati szakvizsgát tett, ugyanebben az évben egyetemi tanársegéd lett. 1986-tól két évet töltött a Bostoni Egyetemen. 1991-ben egyetemi adjunktusnak, majd 1997-ben egyetemi docensnek nevezték ki. 1995-ben védte meg kandidátusi disszertációját, 1997-ben PhD doktori oklevelet szerzett, 1999-ben habilitált. 2001-ben allergológiai és klinikai immunológiai, majd 2005-ben reumatológiai szakvizsgát szerzett. 2005-ben védte meg MTA doktori értekezését „Gyulladásos izombetegségek klinikai és immunológiai sajátosságainak tanulmányozása” címmel. 2010-ben egyetemi tanári kinevezést kapott.


Pályakezdőként Prof. Dr. Kávai Mária, majd Prof. Dr. Szegedi Gyula akadémikus, egyetemi tanár irányításával tanulmányozta a Polymyositis/dermatomyositis pathogenesisét, majd önálló kutatócsoportot vezetett. Előadásai és tudományos publikációi is a gyulladásos myopathiák témaköréből születtek. Pályafutása alatt témavezetésével összesen 44 külföldi és magyar hallgató írta pálya- vagy diplomamunkáját. Az általa mentorált hallgatók számos alkalommal értek el TDK konferencián helyezést, különdíjat. A Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola törzstagja, akkreditált oktatója volt. Rendszeresen tartott PhD kurzusokon előadásokat. Vezetésével 6 PhD-hallgató védte meg sikeresen tézisét. Tudományos aktivitását jól jelzi, hogy az általa alakított myositis munkacsoportban jelenleg is 4 PhD-hallgató dolgozik. 


Aktív publikációs tevékenységét 22 könyvfejezet, 130 tudományos közlemény jelzi, amelyek impakt faktora 253, cikkeire mintegy 5000 esetben hivatkoztak. Eredményeiről számos hazai és nemzetközi kongresszuson beszámolt.


A klinikai gyógyító- és kutatómunka mellett 43 éven át rendszeresen és aktívan részt vett az egyetemi oktatásban, tantermi előadások megtartásával és gyakorlatok vezetésével magyar és angol nyelven. Jelentős szerepet vállalt a „Klinikai immunológia” című könyv társszerkesztőjeként annak megírásában. Rendszeresen meghívott előadója volt a debreceni és a Semmelweis Egyetem által szervezett továbbképző tanfolyamoknak, és a háziorvosok immunológiai és reumatológiai továbbképzésének.

Szerkesztőbizottsági tagja volt többek között az Orvosi Hetilapnak, az Allergológiai és Klinikai Immunológia, a Magyar Reumatológia, Magyar Immunológia és több nemzetközi folyóiratnak is. Számos külföldi folyóirat számára végzett lektorálási tevékenységet.


1978-tól a Magyar Belgyógyász Társaság és a Magyar Immunológiai Társaság, 1980-tól a Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság, majd 1990-től a Magyar Reumatológusok Egyesületének tagja, majd ez utóbbinak vezetőségi tagja is volt.


Professzorasszony számos nemzetközi kapcsolattal is rendelkezett. 1999-ben, a Glasgowban az akkor megalakult International Collaborative Myositis Study Group tagjává választották, amelynek 2013 óta a Strearing Commitee tagja volt. Az International Myositis Assessment and Clinical Studies Group (IMACS) tagjaként részt vett az idiopathias inflammatoricus myopathiák terápiás protokollja nemzetközi irányelveinek kidolgozásában. Részt vett a Nemzetközi Myositis Classification Criteria Project munkájában is. A 2006-ban megalakult Myositis Genetics Consortium (MYOGEN) tagjává választották.


2009 márciusában irányításával megalakult az Országos Myositises Munkacsoport.


Munkásságát számos kitüntetéssel és díjjal ismerték el. 2003-ban elnyerte a Széchenyi István Ösztöndíjat. 2012-ben több évtizedes színvonalas, példaértékű, lelkiismeretes oktató, tudományos, gyógyító és közéleti tevékenységéért Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetést kapott. 2019 szeptemberben az IMACS Global Genes Rare Champion of Hope Collaboration Award-ban részesült. 2020-ban a Magyar Reumatológus Egyesület Bozsóky Sándor-életműdíját kapta meg klinikai és tudományos pályafutása elismeréseként.


Dankó Katalin nagy munkabírású orvos, a gyulladásos izombetegségek terén nemzetközileg is elismert, hazánk vezető szakembere volt, aki tudását élvezettel adta át kollégáinak, tanítványainak. Szabadidejében nagyon szeretett túrázni, sétálni, komolyzenét hallgatni, koncertre járni.


Színes és gazdag életpályát hagyott maga mögött, amely példaértékű a jövő orvosai számára. Távozásával a magyar immunológia egyik meghatározó egyéniségétől búcsúzunk. Tanítványai, munkatársai, betegei körében nagy űrt hagyott maga után.


Emlékét örökre megőrizzük.