Esélyegyenlőségi Szolgáltatások

Kedves Hallgatók! Kedves Szülők!

Berényi András a Debreceni Egyetem fogyatékosügyi koordinátora vagyok. Ezúton szeretném felajánlani a saját segítségemet és támogatásomat, hogy megismerjék az egyetemünkön elérhető fogyatékossággal élő hallgatók számára kínált lehetőségeket, szolgáltatásokat.

Ha a tanulmányokkal kapcsolatban van kérdésük, forduljanak az adott kar koordinátorához, ha pedig a mindennapi ügyekben szükséges segítség, kérem forduljanak Juhász Rolandhoz.

A meglévő szolgáltatások mellett igyekszünk kollégáimmal a hallgatói igényekhez igazodva újabb és újabb szolgáltatásokat kialakítani. Természetesen tudjuk, hogy még az út elején vagyunk, és még sokat kell tennünk azért, hogy a fogyatékossággal élő hallgatók "otthon" érezhessék magukat az egyetemünkön.

Esélyegyenlőségi Szolgáltatások

Az Esélyegyenlőségi Szolgáltatások legfontosabb célja a Debreceni Egyetemen tanuló fogyatékossággal élő fiatalok (mozgásban-, látásban-, hallásban korlátozott, autista spektrum zavar diagnózissal rendelkező) komplex támogatása, azzal a céllal, hogy a hallgatóknak nagyobb esélyük legyen tehetségük kibontakoztatására a felsőoktatási tanulmányaik ideje alatt. A szolgáltatások igénybe vétele előzetes regisztrációhoz kötött! A regisztrációhoz szükséges formanyomtatványok, illetve információk a "Letölthető dokumentumok" cím alatt, az oldal alján találhatók. A nyomtatványokat kitöltve személyesen a Kossuth Lajos Kollégium III. épületének 3018-as irodájában vagy a DEMEK központban kell leadni, vagy scannelve az e-mail címünkre kell elküldeni a szükséges dokumentumokkal együtt!

Igénybe vehető szolgáltatások:

  • Irodai szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás, scannelés, spirálozás)
  • Tanulást segítő technikai eszközök kölcsönzése
  • Diáksegítői szolgáltatás koordinálása
  • Szabadidős programok és klubfoglalkozások szervezése
  • Szállító szolgáltatás biztosítása
  • Személyre szóló segítés
  • Elhelyezkedéssel, munkavállalással kapcsolatos konzultáció

"Támpont" Szociális Szolgáltató Központ- Támogató Szolgáltatás

Szállító Szolgáltatás:

Minden kritériumnak megfelelő ( rámpa, 5 pontos biztonsági öv, Ford Transit) szállító autó áll az igénybevevők részére,mely személyszállítással biztosítja a fogyatékkal élők számára a közszolgáltatásokhoz, az egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutást.
A szállító szolgáltatást igénybe lehet venni szabadidős és kulturális tevékenységhez, intézményekhez való hozzájutáshoz is.

Indokolt esetben igénybe vehető a szolgáltatás késő délutáni órákban is, munkanapokon 18.00-ig. A szolgáltatás eseti jelleggel is igénybe vehető.

A szállítás iránti igényt munkanapokon 8.00 - 16.00-ig lehet jelezni.
A szállítás díja: 0 Ft/ km
A Debreceni Egyetem fogyatékkal élő hallgatóinak a szolgáltatás ingyenes. A szállítást és a személyi segítés szolgáltatásokat a támogató szolgálatba beregisztrált hallgatók vehetik igénybe.

Személyi segítés:

A személyi segítő szolgáltatás segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi higiénés,    életviteli, életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez, például:
Alapvető gondozási-ápolási feladatok ellátása
Vészhelyzetek kialakításának megelőzése, annak elhárítása
Otthoni felügyelet ellátása
Segítségnyújtás a higiénia megtartásában
Közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében.

A segítségnyújtás mindig személyre szabottan, tervszerűen és a fejleszteni kívánt területre fókuszálva történik. Egyéni gondozási, fejlesztési terv alapján történik a fejlesztés, a meglévő pozitív képességekre építve erősítjük, fejlesztjük a sérült funkciókat.

A személyi segítő a feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális és szociális szükségletei biztosítottak legyenek.

A szolgáltatás díja: 0 ft. A szállítást és a személyi segítés szolgáltatásokat a támogató szolgálatba beregisztrált hallgatók vehetik igénybe.

Tanácsadás, információnyújtás:

A fogyatékkal élő személyeket érintő eseményekről, szolgáltatásokról, juttatásokról információt szolgáltat a rendelkezésre álló és folyamatosan frissített és bővített adatbázisból. Amennyiben a szolgálatnak nem áll módjában információt szolgáltatni, úgy az ügyfél részére az illetékes szakemberrel való kapcsolatfelvételben segít. Szükség szerint ügyintézést, tanácsadást végez. p1. fogyatékossági támogatás intézése, gyógyászati segédeszköz beszerzése, stb.

Elérhetőségek:                     

 "Támpont" Szociális Szolgáltató Központ- Támogató Szolgáltatás vezetője: 

Nyitvatartás:

Hétfő-csütörtök: 8-16 óra
Péntek: 8-14 óra

Keressen fel bennünket bizalommal!

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 21. 13:07